Vzdělávání

O dnešní společnosti se právem říká, že je to informační společnost. Základem každé činnosti jsou znalosti a vědomosti. Proto je nezbytné se neustále vzdělávat. Vzdělávání patří mezi velmi důležité oblasti života podniku i jedince, protože zvyšuje hodnotu každého jednotlivce na pracovním trhu. Vzdělání je také základem růstu.

Ne nadarmo se říká, že zaměstnanec je to nejcennější, co společnost má. Společnost musí o své zaměstnance pečovat. Právě vzdělávání patří mezi péči, kterou z dlouhodobého pohledu zaměstnanec nejvíce ocení. Ale hlavně, tato péče je pro společnost dobrou investicí.

Vzdělávání lze chápat z mnoha úhlů pohledu – ať už je to klasicky školský vzdělávací systém (učiliště, střední školy, vysoké školy aj.) nebo systém dalšího vzdělávání (semináře, kurzy, školení, postgraduální studia apod.).

Ve vzdělávání se zaměřujeme hlavně na jazykové a manažerské kurzy. Naší snahou není množství kurzů, ale jejich kvalita z pohledu předání co největšího množství informací. Tyto kurzy jsou připraveny nejmodernějšími metodami – například jazykové vzdělávání je připraveno s ohledem na to, že se mnoho lidí učí anglicky, ale pořádně se nedomluví. Nová metoda přináší výrazné zlepšení v oblasti výuky jazyka.

ANGLIČTINA

První oblastí vzdělávání jsou tedy jazykové kurzy. Kurzy angličtiny (klasika, obchodní angličtina, kurzy pro děti) jsou zaměřené na běžnou a administrativní, obchodní angličtinu – proto jsme je nazvali Angličtina bez biflování (slovenská verze Angličtina bez biflovania). Pokud tuto angličtinu nastudujete a využijete metodu naplno, bez problémů se domluvíte s rodilým mluvčím! Tím se tato úžasná angličtina liší od klasických kurzů. Kurzy pro váš systém můžete najít také na stránce Domluvit se. Všechny projekty zastřešuje unikátní metoda Imitum.

A protože vznikl požadavek na zjištění stavu znalostí z angličtiny, pak je tu portál, jehož služby jsou kompletně ZDARMA. A to jak pro samotné spouštění testů, tak pro management testování i přípravu samotných testů.

MANAŽERSKÉ KURZY

Druhou oblastí jsou manažerské kurzy – zde jsou připravené dva výborné kurzy – Projektové řízení pro manažera projektů.

ŘÍZENÍ SVÉHO ŽIVOTA

Ve třetí oblasti vzdělávání jsem pro vás připravili unikátní systém prezenčního vzdělávání k rozvoji svého vlastního života. Základní projekt je pod hlaičkou Mi5M. Znamená to Metoda inspirována 5 metodami. Touto metodou se nyní pořádají kurzy:

MARKETING

Čtvrtou oblastí vzdělávání je marketing. Marketing je to, co nám umožní se prodat. Prodat sebe sama, prodat výrobek, prodat službu. Ano, prodat sebe sama. Mnoho lidí se totiž neumí prodat – jsou zaměstnaní za nízkou mzdu, protože neumí prodat své schopnosti a vědomosti. Kurz Neztraťte se v marketingu vám poskytne ucelený, praktický návod, jak marketing v praxi použít. Mezi nesporné výhody kurzu patří osobnost lektora, který sugestivní metodou poskytuje informace, jak se v marketingu nejen neztratit, ale opravdu uspět.

Výhodou našich kurzů je i manažerský modul pro personálního manažera, který může plánovat vzdělávání zaměstnancům ve společnosti. Manažer si také může další kurzy či testy vytvářet sám.

Na závěr většiny kurzů lze získat certifikát.

Veškeré podrobné informace o vzdělávání najdete na WEB stránkách vzdělávacího systému www.cool-learning.eu. Kompletní systém pro školení, vzdělávání a testování.